Relacions cos participantes

raquel

santi

Dª Raquel
Rodríguez López

D. Santiago
González Boullosa

 

TELÉFONO: 602 24 53 33


Identificados cun peto verde, co texto “Relacions cos Participantes

Venres:

- Durante as verificacions administrativas e tecnicas
- Na oficina permanente
- Parque pechado

Sabado:

- Oficina Permanente
- Parque de reagrupamento
- Parque de traballo
- Parque pechado
- Entrega de premios oficiosa