Descripción do Rallye

Descripción e

Puntuabilidade

A Escudería Surco, organiza ó XVI Rallye Sur do Condado, que se desenvolverá dende o día
12 ó día 14 de Xullo do ano 2019.

Este Rallye disputarase de acordo co establecido nas Prescricións Comúns dos Campionatos e Copas de Galicia 2019,

as Prescricións Comúns para Rallyes, o Regulamento Xeral, e o presente Regulamento Particular da Proba,

no C.D.I. (e os seus anexos); as Prescricións Xerais aplicadas a tódolos Campionatos e Copas FIA,

e no seu caso, os Regulamentos Xerais dos mesmos, aprobado pola Federación Galega de Automobilismo

o día 3 DE XUÑO DE 2019.

A proba ten o Permiso de Organización da Federación Galega de Automobilismo número GA‐020‐RA, e


Coeficiente 8.

Rallyes copia 768x408

O XVI Rallye Sur do Condado é puntuable para os seguintes Campionatos e Trofeos:


Copa de Galicia de Rallyes para pilotos (Agrupacións 1, 2, 3, 4 e 5)
Copa de Galicia de Rallyes para copilotos (Agrupacións 1, 2, 3, 4 e 5)
Copa de Galicia de Rallyes para a Agrupación 1
Copa de Galicia de Rallyes para a Agrupación 2
Copa de Galicia de Rallyes para a Agrupación 3
Copa de Galicia de Rallyes para a Agrupación 4
Copa de Galicia de Rallyes para a Agrupación 5
Copa de Galicia de Rallyes para Escuderías. (Agrupacións 1, 2, 3, 4 e 5)
Copa de Galicia de Rallyes para marcas de pneumáticos. (Agrupacións 1, 2, 3, 4 e 5)
10ª Copa Top Ten Pirelli – Castrol 2019
14º Volante FGA Galicia. 3ª Promoción Xoven Piloto 2019 de Galicia (Beca PXP19)
10ª Copa Pirelli AMF Motor Sport 2019
 1ª Copa Galicia Tecnoshock

FGA TopTen 19 FGA Volante 19 FGA AMF 19 Tecno Shock 19 e1546016117177


E as que designe a FGA

O XVI Rali Sur do Condado consta dun percorrido de 298.92Kms, dos cales 82.48 Kms;
corresponden a 9 Treitos Cronometrados por estradas asfaltadas pechadas o tráfico; está dividido en 1 Etapas e
4 Seccións

No Carné de Control e no Libro de Ruta constan detallados o percorrido, Etapas e Seccións, así como os
Controis Horarios, Controis de Paso, Neutralizacións e Reagrupamentos.

O Rallye terá 4 Parques de Traballo.