Parques de Asistencia

Parque de

Asistencia

parque asistencia

 PARQUE DE TRABALLO (ASISTENCIAS)

https://goo.gl/maps/uTd86hQ9XYnC7Hw49

O parque de traballo nesta edición do Rallye, situarase no paseo fluvial do Parque da Canuda, para dar cabida a
tódalas asistencias dos equipos inscritos, autorízase a montaxe de asistencias, sobre as zonas que puidesen ser
de terra contiguas ao devandito paseo.

 Importante: todos os furgóns de grandes dimensións e camións, deben entrar en sentido inverso ao que se vai utilizar
no Rallye, xa que pola zona de "entrada" non collen por baixo da ponte da vía do tren.

 

Tal como indícase no Regulamento Particular, os Horarios de entrada dos camións e furgonetas de asistencia serán:


Dende o Venres 12/07/2019 de 13:00 ate as 06:00 do Sábado 13/07/2019,


despois desta hora, non se permitirá a entrada de ningunha asistencia, para realizar a súa colocación e montaxe.

 

As asistencias dos equipos que se retiren por algún motivo, e queiran abandonar o parque de traballo.
Primeiro deberán pedir autorización ao xefe de parque, para coordinar a súa saída e non entorpecer
o funcionamento do parque de traballo.

 

 

¡¡¡ ATENCION EQUIPOS E ASISTENCIAS !!!!

prohibido parque

Queda totalmente Prohibido:

Pintar, clavar piquetas ou clavos, ou calquer outra maneira de marcar

o lugar destinado ás asistencias.

Esta prohibición é extensiva a todo ó parque de asistencia,

e o seu incumplimento será motivo de Sanción.