Lista Autorizados

A lista de Autorizados estará dispoñible na páxina web da FGA en canto sexa publicada.